Gerwin:


‘Rogier is benaderbaar en bedachtzaam. Hij slaat snel de spijker op zijn kop.’

Een bijzondere droom

Gerwin en Minke hadden een droom. Eentje die inmiddels realiteit is geworden. Hun plan is ontstaan vanuit het verlangen om meer te betekenen voor ouders en kinderen. Na veel zoekwerk, ontdekten ze dat het starten van een gezinshuis een mogelijkheid was. Allereerst heb ik hen geholpen met de communicatie rondom de fondsenwerving. Nadat deze fase succesvol was afgerond hebben we de identiteit verder uitgebouwd.

Het resultaat

Voordat de fondsenwerving van start kon gaan, moest er een logo komen en een basis identiteit. Voor KIEN heb ik een logo set in diverse kleuren ontwikkeld. In het woord KIEN is de letter i een silhouette van een persoon. Deze wordt beschermd door de organisatie.

Voor de fase van fondsenwerving heb ik geholpen met acties bedenken en diverse middelen uitgewerkt. Denk hierbij aan uitnodigingen, social media content, flyers en posters. Op de website en op sociale media konden geïnteresseerden op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Na de succesvolle fondsenwerving kon KIEN de droom echt realiseren. De website is uitgebreid met alle relevantie informatie voor (toekomstige) moeders en verwijzers. Daarnaast heb ik diverse middelen mogen ontwikkelen, zoals opvallende posters en ansichtkaarten voor de verwijzers, gericht op de moeders.

Voor de website heb ik een serie foto’s van de appartementen geschoten. Ook fotografeer ik regelmatig portretten van de bewoners.


Recent Portfolios